Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XXV Sesja Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 7 listopada 2015 r. i z dnia 21 listopada 2016.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały dotyczącej przekazania skargi do rozpoznania przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

5. Podjęcie uchwały dotyczącej przekazania skargi do rozpoznania przez Wojewodę Mazowieckiego.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.

9. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2017:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Błonie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 14. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Wiśniewski

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2016-12-05
Opublikował w BIP: 2012-11-29 10:22:08
Modyfikował: 2016-12-05 18:04:33
Liczba wyświetleń: 58529
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-27 12:17:30 Aktualizacja Marta Kowalska Szukaj
2021-10-05 12:28:26 Aktualizacja Marta Kowalska Szukaj
2018-09-06 09:17:40 Aktualizacja Marta Kowalska Szukaj
2018-02-05 17:32:28 Aktualizacja Marta Kowalska Szukaj
2017-09-21 15:03:42 Aktualizacja Szukaj
2017-09-21 15:01:13 Aktualizacja Szukaj
2016-12-20 11:36:40 Aktualizacja Szukaj
2016-12-20 11:34:09 Aktualizacja Szukaj
2016-12-20 11:33:31 Aktualizacja Szukaj
2016-12-20 11:32:52 Aktualizacja Szukaj
        Porównaj