Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Błonia z dnia 31 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2023

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Błonia
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy. Po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem
plan dochodów budżetu gminy wynosi 179.069.348,69 zł
w tym: dochody bieżące 162.569.348,69 zł
dochody majątkowe 16.500.000,00 zł

plan wydatków budżetu gminy wynosi 204.402.025,25 zł
w tym: wydatki bieżące 158.777.065,25 zł
wydatki majątkowe 45.624.960,00 zł

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BŁONIA
ZENON RESZKA

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-31
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-06 18:00:00
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-02-06 18:01:49
Liczba wyświetleń: 28
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-06 18:01:49 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj