Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Błonia z dnia 27.04.2023 roku - warunki i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Błonia oraz nagrody Burmistrza Błonia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których...

Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Błonia
z dnia 27.04.2023 roku

warunki i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Błonia oraz nagrody Burmistrza Błonia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) zarządzam co następuje:

1.    Przyjmuje się warunki i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Błonia oraz nagrody Burmistrza Błonia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie (Załącznik nr 1).
2.    Ustala się kategorie Stypendiów Burmistrza Błonia.
3.    Ustala się kategorie Nagród Burmistrza Błonia.
4.    Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Błonia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Załącznik Nr 2).
5.    Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Błonia w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Załącznik Nr 3).


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-04-28
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-04-28 14:53:25
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-04-28 14:55:00
Liczba wyświetleń: 194
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-28 14:53:25 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
2023-04-28 15:02:13 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj