Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Błonia z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ogłoszony Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Błonia z dnia 5 maja 2023 r. i przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2023 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Błonia z dnia 23 maja 2023 r. 

§ 2.

Komisja w drodze postępowania konkursowego wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach. 

§ 3.

Kandydatem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach jest Pan Marek Parafiniuk.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-06
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-06-07 09:27:10
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-07 09:20:00
Liczba wyświetleń: 40
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-07 09:27:10 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
2023-06-07 09:24:06 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj