Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Błonia z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko podinspektor ds. planowania przestrzennego

Zarządzenie Nr 9/2023
Burmistrza Błonia 
z dnia 26 stycznia 2023r

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w zw. z art. 13a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1.    Przemysław Kubicki – Przewodnicząca Komisji
2.    Klaudia Beim-Jasińska – członek Komisji
3.    Aneta Czuba – członek Komisji

 § 2

Zadaniem Komisji jest wyłonienie najlepszych kandydatów na stanowisko: podinspektor ds. planowania przestrzennego.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-26
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-01-31 16:01:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-31 15:55:00
Liczba wyświetleń: 73
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-31 16:01:07 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj