Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
Osobie zgłaszającej wydawany jest jeden bezpłatny egzemplarz odpisu aktu zgonu.
 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Błoniu przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. UWAGI:
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • pełnomocnik rodziny.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

X. Formularze do pobrania:

  • Wniosek o sporządzenie aktu zgonu
  • Oświadczenie zgłaszającego zgon.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 10:11:26
Liczba wyświetleń: 35
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj