Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Uchwałą Nr 23.216.2016 z dnia 8.11.2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności par. 3 Uchwały

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=9566

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

 Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym - pismo  LEX.I.4131.179.2016. RM z dnia 3 października 2016 r. - (data wpływu 07.10.2016 r.) stwierdził nieważność uchwały w zakresie ustaleń:

§ 5 ust. 1 pkt 8 uchwały;

§ 9 pkt 6 uchwały;

§ 11 pkt 8 lit.b uchwały w zakresie sformułowania "paliw stałych, jako podstawowego źródła ciepła oraz stosowania (...)oraz biogazowni (...)";

§ 12 pkt 6 uchwały w zakresie sformułowania "(...) z uwzględnieniem rotacji (...)";

§ 12 pkt 8 uchwały.

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=9044

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Uchwałą Nr 15.155.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności uchwały.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 11.04.2016 r. (LEX-I.4131.61.2016.RM)  stwierdził nieważność uchwały w zakresie ustaleń § 10 ust. 3 pkt 2 uchwały.

 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4334

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót