Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12.03.2018 r. WNP-I.4131.26.2018.MO Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej; - par.5 ust.1 pkt 3 lit. e uchwały, w zakresie w jakim błędnie użyto symbolu "RW", - par. 6 ust 1 pkt 3 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...) - oznaczony na rysunku planu symbolem RW (...)".

 

http://http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4525

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Uchwałą Nr 5.88.2018 z dnia 27.02.2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło nieważność uchwały w części w zakresie: słów zawartych w par. 5 ust. 9 "sporządzenia obliczeń zestawień" oraz par. 8 i 10 z powodu istotnego naruszenia art. 38 ust. 1, art. 80 pkt 16 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), par. 32 ust. 1 w związku z par. 143 załącznika do Rozp.Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 283).

 

http://http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2943

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót