Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6
tel. /22/ 725 30 04

Przemysław Kubicki - Sekretarz,
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego  /w. 110/


Krystyna Ploch - insp. d/s kadr i ogólnych /w. 112/
Joanna Gmyrek - insp. d/s działalności gospodarczej /w. 112/BIURO RADY MIEJSKIEJ
Marta Kowalska - Kierownik Biura Rady
Justyna Dwojewska - Kancelista

REFERAT INFORMATYKI
Jacek Wodziński - główny specjalista d/s informatyki
Rafał Lewandowski - informatyk
Maciej Wigier - informatyk

REFERAT KANCELARII
Małgorzata Błaszczyk - Kierownik Referatu Kancelarii
Monika Kopij - kancelista
Weronika Zaranowicz - kancelista
Tomasz Oliwa - konserwator

REFERAT FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH
Anna Karaś - Dziudzik - insp. ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Magdalena Żołądek -  insp. ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewn.
Jarosław Wójcicki  -  insp. ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

BIURO PROMOCJI
Agnieszka Gałkowska - Kierownik Biura Promocji
Karolina Gąsińska - insp. ds. promocji
Zuzanna Śliwińska - kancelista w Biurze Promocji

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno -Administracyjnego należy

1) prowadzenie spraw z zakresu kadr pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
a) prowadzenie spraw związanych z naborem,
b) organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich,
c) opracowywanie danych do budżetu w zakresie paragrafów płacowych,
d) przygotowanie materiałów związanych z oceną urzędników,
e) prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników,
f) prowadzenie rejestru związanego z ochroną danych osobowych


2) prowadzenie spraw z zakresu organizacyjno administracyjnego:
a) obsługa kancelaryjno – techniczna Burmistrza
b) obsługa administracyjna Urzędu,
c) prowadzenie rejestru wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
d) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożliwości ich doręczenia adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
e) prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poż Urzędu,
f) wywieszanie w Urzędzie ogłoszeń,
g) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją w Urzędzie,
h) przygotowywanie zleceń i umów na wykonanie określonych prac na rzecz Urzędu,
i) prowadzenie spraw związanych z umowami najmu, gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi,
j) prowadzenie spraw ekonomicznych - przygotowywanie planów finansowych, prowadzenie analiz ekonomicznych w zakresie działania Urzędu,
k) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej, Burmistrza, Prezydenta RP, spisami powszechnymi oraz referendami
l) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
m) prowadzenie rejestru przyjętych skarg i wniosków,
n) przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi i wnioski,
o) prowadzenie spraw wynikających z interwencji mieszkańców u Burmistrza lub jego Zastępcy,

p) koordynowanie realizacji wniosków Komisji Rady Miejskiej,
q) obsługa kancelarii ogólnej,
r) obsługa biura obsługi interesanta,
s) obsługa poczty elektronicznej Urzędu,
t) ewidencjonowanie podmiotów działalności gospodarczej,
u) prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem, prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej,
v) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub cofnięciem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
w) wydawanie zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
x) dokonywanie kontroli przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców działających na terenie Gminy w zakresie objętym ustawą,
y) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowych na terenie gminy,
z) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
aa) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów na terenie miasta i gminy w których są świadczone usługi hotelarskie


3) a ponadto z zakresu komputeryzacji:
a) rozpoznawanie potrzeb i możliwości wprowadzania komputeryzacji w Urzędzie,
b) nadzór nad wdrażaniem systemów komputerowych oraz prawidłową eksploatacją sprzętu komputerowego,
c) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie komputeryzacji,
d) organizowanie szkoleń dotyczących obsługi sprzętu komputerowego oraz eksploatowanych systemów komputerowych,
e) wprowadzanie do Urzędu nowoczesnych technik biurowych,
f) udział w pracach związanych z eksploatacją istniejącego sprzętu i oprogramowania,
g) administrowanie sieciami komputerowymi w Urzędzie,
h) ponadto Administrator Systemu informatycznego jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu lub sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót