Menu Podmiotowe menu ikonka

REJESTRY OGÓLNODOSTĘPNE

  •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Rejestry i ewidencje
 DATA PUBLIKACJI:  25 Września 2003 15:11
 NAZWA:  REJESTRY OGÓLNODOSTĘPNE

Uchwały Rady Miejskiej
rejestry prowadzi Biuro Rady

ul. Rynek 6, pok. nr 12
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 124


Interpelacji i wniosków Radnych
rejestry prowadzi Biuro Rady

ul. Rynek 6, pok. nr 12
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 124


Zarządzeń Burmistrza
rejestry prowadzi Wydział Ogólny

ul. Rynek 6, pok. nr 5
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 110

Psów uznawanych za agresywne
rejestry prowadzi Wydział Ogólny

ul. Rynek 6, pok. nr 10
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 120


Decyzji o warunkach zabudowy
rejestry prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego

ul. Nowakowskiego 10, pok. nr 6 i 7
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 151


Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
rejestry prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego

ul. Nowakowskiego 10, pok. nr 6 i 7
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 151

Przejdź do wpisu

EWIDENCJE OGÓLNODOSTĘPNE

  •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Rejestry i ewidencje
 DATA PUBLIKACJI:  25 Września 2003 15:32
 NAZWA:  EWIDENCJE OGÓLNODOSTĘPNE

Ewidencja podmiotów gospodarczych
ewidencję prowadzi Wydział Ogólny

ul. Rynek 6, pok. nr 7
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 112


Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
ewidencję prowadzi Wydział Ogólny

ul. Rynek 6, pok. nr 7
w godz. pracy Urzędu
tel. 725 30 04 wew. 112

Przejdź do wpisu
Powrót