Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

I PUBLICZNEJ
GMINA MIEJSKO-WIEJSKA Błonie
KATEGORIA: Jednostki organizacyjne
DATA PUBLIKACJI: 17 Lipca 2003 10:21
NAZWA: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. J. Brzechwy
ADRES: ul. Poniatowskiego 12B, 05-870 BŁONIE
GODZINY OTWARCIA: 7.00-16.30
KONTAKT: Strona WWW www.przedszkole.blonie.prv.pl
DYREKTOR Joanna Gawryszewska
Telefon 725 36 35

 

Przejdź do wpisu
 •  

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu

05-870 Błonie, ul. Narutowicza 4

tel. (22) 725 33 02

Dyrektor - Dorota Berlińska

Przejdź do wpisu
 •  

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu

05-870 Błonie, ul. Okrzei 3

tel. (22) 731 95 56

Przejdź do wpisu
 •  

Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji)
05-870 Błonie, Al. Norwida 1

p.o. Dyrektora: Wiesława Wideryńska

tel.:  22 721 08 81

 

Przejdź do wpisu

Dzienny Dom "Senior +" w Błoniu

 •  

Dzienny Dom "Senior +" w Błoniu
05-870 Błonie, ul. 3 Maja 10

Dyrektor: Agnieszka Kurach

Zadzwoń:  669 051 570

Otwarte:  8:00-16:30

Przejdź do wpisu
 •  

Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
05-870 Błonie, ul. Grodziska 1

tel. 22  770 72 00

Dyrektor: Włodzimierz Leduchowski

Przejdź do wpisu

Centrum Kultury w Błoniu

 •  

Centrum Kultury w Błoniu
ul. Jana Pawła II 1B

tel. 22 752 63 00

Dyrektor  Edyta Jabłońska

Przejdź do wpisu

Biblioteka Publiczna Gminy Błonie

 •  

Biblioteka Publiczna Gminy Błonie
ul. Traugutta 6, 05-870 Błonie

tel. /22/ 725 47 82

Przejdź do wpisu

Przedszkole Publiczne Nr 6 "ISKIERKA"

 •  

 

Przedszkole Publiczne Nr 6 "ISKIERKA"
Bieniewice, ul. Błońska 62, 05-870 Błonie

Dyrektor: Elżbieta Flisek

tel. /22/ 725 11 90

Przejdź do wpisu
 •  

 

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie

Dyrektor: Paweł Poppe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dzisiaj (20.03.2018 r.) działa nowy numer telefoniczny do Gminnej Przychodni Zdrowia.

22 182 31 30 - to główny numer centrali Przychodni
Po jego wybraniu można wybrać jeden z numerów wewnętrznych (wymienionych podczas połączenia):

1 - Rejestracja ogólna
2 - Rejestracja dzieci
3 - Rejestracja RTG
4 - Rejestracja Poradni K
5 - Rejestracja Rehabilitacji
6 - Punkt pobrań
7 - Rejestracja Chirurgii

Sekretariat SGPZOZ: 22 731 97 77
fax: 22 725 30 25

Zmienia się również numer do Rejestracji Nocnej Pomocy Lekarskiej: 22 182 31 32 (czynna w dni powszednie 18:00 - 8:00 oraz w soboty i niedziele)

Uprzejmie informujemy, że stare numery telefonów będą jeszcze obowiązywać przez okres przejściowy - do 30.09.2018 r.
Ze względu na nowo wdrożony system i fazę testów SGPZOZ przeprasza za możliwe utrudnienia.
 

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  29 Lipca 2004 09:46
 NAZWA:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
 ADRES:

 ul. S. Wyszyńskiego 13, 05-870 BŁONIE

Pomoc społeczna: 22 770 70 46 , 22 770 70 47, 22 770 70 48, 22 770 70 49, 22 770 70 50, 22 770 70 51, 22 770 70 52, 22 770 70 53, 22 770 70 54

Świadczenia rodzinne: 22 770 70 55, 22 770 70 56 , 22 770 70 45

 

 GODZINY OTWARCIA:  pon. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00
 KIEROWNIK  • Anna Fuglewicz
 Telefon:  22 770 70 41
 OPIS:

czynny:
poniedziałki: 10.00-18.00
pozostałe dni tygodnia: 8.00-16.00Na czym polega pomoc społeczna
Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc przysługuje:
- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski
- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.


Kiedy można otrzymać zasiłek
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z:
- ubóstwem
- sieroctwem
- bezdomnością
- potrzebą ochrony macierzyństwa
- bezrobociem
- niepełnosprawnością
- długotrwałą chorobą
- bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- alkoholizmem i narkomanią
- trudnościach w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Oba wymienione warunki – pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.

Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów netto osób w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Wartość dochodu odpowiadającego dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 210 zł.

Jak starać się o zasiłek
1. Z podaniem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w miejscu zamieszkania i ustala formę i zakres pomocy.

Jakie dokumenty są wymagane

1. Osoba zatrudniona:
- zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto /po: odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc/.

2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP
- decyzja urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.

3. Osoba niepełnosprawna:
- odcinek renty z poprzedniego miesiąca
oraz dodatkowo
jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia
- orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Emeryt /rencista/:
- odcinek emerytury /renty/ z poprzedniego miesiąca.

Dochody muszą być potwierdzone /zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury/. Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.

Uwaga
Więcej informacji dot. zasad korzystania ze świadczeń pomocy społecznej można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej: 05-870 Błonie, ul. S. Wyszyńskiego 13,

Pomoc społeczna: 22 770 70 46 , 22 770 70 47, 22 770 70 48, 22 770 70 49, 22 770 70 50, 22 770 70 51, 22 770 70 52, 22 770 70 53, 22 770 70 54

Świadczenia rodzinne: 22 770 70 55, 22 770 70 56 , 22 770 70 45

 

IODO Ośrodka Pomocy Społecznej:
Andrzej Grzeszczuk, e-mail: a.grzeszczuk@polguard.pl,
tel. 509-720-666

 

Przejdź do wpisu

Zakład Usług Komunalnych w Błoniu

 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  17 Lipca 2003 11:56
 NAZWA:  Zakład Usług Komunalnych w Błoniu
 ADRES:  ul. Poniatowskiego 12B, 05-870 BŁONIE
 KONTAKT:  Telefon 725 32 51
 DYREKTOR  • Edward Ropiak
 Telefon 725 32 55
 Z-CA DYREKTORA  • Tomasz Paluchowski
 Telefon 725-32-51

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  17 Lipca 2003 11:34
 NAZWA:  I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
 ADRES:  ul. Okrzei 3, 05-870 BŁONIE
 KONTAKT:  Telefon 725 30 46
 E-Mail 1liceumblonie@wp.pl
strona www
 DYREKTOR  • Andrzej Trzciński - Dyrektor
 Telefon 725 31 42

 

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  17 Lipca 2003 11:22
 NAZWA:  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. Korczaka
 ADRES:  ul. Narutowicza 21, 05-870 BŁONIE
 KONTAKT:  E-Mail sp2@blonie.pl
strona www: www.sp2.blonie.pl
 DYREKTOR  • Aldona Cyranowicz
 Telefon 725 32 60   acyranowicz@blonie.pl

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  17 Lipca 2003 10:57
 NAZWA:  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika
 ADRES:  ul. Poniatowskiego 19, 05-870 BŁONIE
 KONTAKT:

 Telefon - tel. księgowość: - 731 94 95

sekretariat@sp1blonie.pl

 DYREKTOR

 • Magdalena  Rak
 Telefon 725 30 48
 E-Mail magdalena.rak@onet.pl

 

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  17 Lipca 2003 10:26
 NAZWA:  Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Kubusia Puchatka
 ADRES:  Radzików, 05-870 BŁONIE
 GODZINY OTWARCIA:  7.00-16.30
 DYREKTOR  • Lucyna Kamińska
 Telefon 731 93 38

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINA MIEJSKO-WIEJSKA Błonie
KATEGORIA: Jednostki organizacyjne
DATA PUBLIKACJI: 17 Lipca 2003 10:18
NAZWA: Przedszkole Publiczne Nr 2 "PROMYCZEK"
ADRES: ul. Piłsudskiego 25A, 05-870 BŁONIE
GODZINY OTWARCIA: 6.30-16.30
DYREKTOR Renata Rejlich
Telefon 725 46 33

 

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
 DATA PUBLIKACJI:  23 Października 2006 16:13
 NAZWA:  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
 ADRES:  ul. Błońska 62, 05-870 BŁONIE
 DYREKTOR  • Marek Parafiniuk
 Telefon 725 30 93
 E-Mail sp_bieniewice@poczta.onet.pl

 

Przejdź do wpisu
 •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Jednostki organizacyjne
   
 NAZWA:  Przedszkole Publiczne Nr 4 "STOKROTKA"
 ADRES:  ul. Grodziska 15, 05-870 BŁONIE
 GODZINY OTWARCIA:  6.30-16.30
 DYREKTOR  • Agnieszka Krogulec
 Telefon 725 32 50

 

Przejdź do wpisu
Powrót