Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Uchwała Nr XXX/230/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.

Przejdź do wpisu
  •  

Uchwała Nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Przejdź do wpisu
  •  

Uchwała Nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do wpisu
  •  

Uchwała Nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Przejdź do wpisu
  •  

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie - Załącznik Nr 1 do uchwały XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012 r.

Przejdź do wpisu

Gospodarka komunalna

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Gospodarka komunalna
 DATA PUBLIKACJI:  11 Maja 2005 13:29
 NAZWA:  PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BŁONIE

Plan Gospodarki Odpadami zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 451/176/05 z dnia 22 marca 2005r. oraz przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego Uchwałą Nr 31/2005 z dnia 02 marca 2005r.


Rada Gminy uchwaliła Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Błonie - uchwała Nr XXXI/212/05 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2005r.

Przejdź do wpisu
Powrót