Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

 

Rafał Nowak
p.o. Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów

725-30-04 wew. 200

Przejdź do wpisu
 •  

Marek Kossakowski
st. insp. Straży Miejskiej


/22/ 725 46 46

Przejdź do wpisu
 •  

Wojciech Wałachowski
p.insp. ds. inwestycji i remontów


/22/ 725 30 04 w. 153

Przejdź do wpisu
 •  

Bożena Wrzodak
Kierownik Referatu Nieruchomości i Geodezji


/22/ 725 30 04 w. 171

Przejdź do wpisu
 •  

 

Joanna Stanke

- insp. ds. geodezji

 

tel. /022/ 725 30 04 w. 171

Przejdź do wpisu
 •  

Ryszard Gmyrek
 Kierowca autobusu szkolnego

Przejdź do wpisu
 •  

  Krzysztof Mikulski
 Kierowca autobusu szkolnego

Przejdź do wpisu
 •  

  Roman Niedziński
 Kierowca autobusu szkolnego

Przejdź do wpisu
 •  

Jadwiga Jankowska

insp. ds. łąkarstwa i melioracji

tel. 22 725 30 04  wew. 172

Przejdź do wpisu
 •  

Tomasz Jasiński
Kierownik Referatu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska

   725-46-47 wew. 160

Przejdź do wpisu
 •  

  Agnieszka Osówniak
 insp. d/s ochrony środowiska

   725 30 04 wew. 160

Przejdź do wpisu
 •  

Klaudia Beim - Jasińska
Naczelnik Wydz. Planowania Przestrzennego

  725-30-04 wew. 155

Przejdź do wpisu
 •  

  Katarzyna Ploch
insp. d/s inwestycji i remontów

Koordynator do spraw dostępności

   725 30 04 wew. 150

Przejdź do wpisu

Krystyna Jaczyńska - insp. d/s lokalowych

 •  

Krystyna Jaczyńska
 insp. d/s lokalowych

   725 30 04 wew. 150

Przejdź do wpisu
 •  

Krzysztof Piechota
Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego

   725-30-06 wew. 152

Przejdź do wpisu
 •  

  Joanna Kurzela
 Zastępca Skarbnika Gminy, Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

   725 30 04 wew. 142

Przejdź do wpisu
 •  

Marzena Kwiatkowska
Kierownik Referatu Podatków i Opłat

725 30 04 wew. 141

Przejdź do wpisu

Bogumiła Koprowska - Skarbnik Gminy

 •  

  Bogumiła Koprowska
  Skarbnik Gminy

  22 725 30 04

Przejdź do wpisu

Tomasz Oliwa - Konserwator, kierowca

 •  

Tomasz Oliwa
konserwator, kierowca

725 30 04 wew. 123

Przejdź do wpisu
 •  

Mirosław Zawada
st. insp. Straży Miejskiej

22 725 46 46

Przejdź do wpisu
 •  

Dariusz Liszka
st. insp. Straży Miejskiej

22 725 46 46

Przejdź do wpisu
 •  

  Karolina Gąsińska
insp. d/s promocji

   725 30 04 w. 130

 

Przejdź do wpisu
 •  

Agnieszka Kopij
insp. d/s zamówień publicznych

725-30-04 wew. 180

Przejdź do wpisu
 •  

Iwona Kopczyńska
Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych

   725-46-47 wew. 180

Przejdź do wpisu
 •  

Katarzyna Balcerowska-Majchrzyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

725 30 04 wew. 114

Przejdź do wpisu
 •  

  Bożena Lipińska
 insp. d/s obywatelskich

   725 30 04 wew. 122

Przejdź do wpisu
 •  

Agnieszka Gałkowska
Kierownik Biura Promocji

   725 30 04 wew. 120

Przejdź do wpisu
 •  

Krystyna Ploch
 insp. d/s kadr i ogólnych

   725 30 04 wew. 112

Przejdź do wpisu
 •  

Joanna Gmyrek
 insp. d/s działalności gospodarczej

   725 30 04 wew. 112

Przejdź do wpisu
 •  

Małgorzata Błaszczyk
Kierownik Referatu Kancelarii

   725-45-55

Przejdź do wpisu
 •  

Beata Waluk
-  insp. w Wydziale Finansowym
 

   wew. 141

Przejdź do wpisu
 •  

Jacek Wodziński

Kierownik Referatu Informatyki

   tel. /22/ 731 65 23,  /22/ 725 30 04 w. 500

Przejdź do wpisu

Jacek Nasierowski - Radca Prawny

 •  

  Jacek Nasierowski
 Radca Prawny

   725 30 04 wew. 111

Przejdź do wpisu
 •  

Jarosław Wójcicki
główny spec. ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych

   725 30 04 wew. 104, 105

Przejdź do wpisu

Przemysław Kubicki - Sekretarz

 •  

Przemysław Kubicki - Sekretarz

725-45-55 wew. 110

Przejdź do wpisu

Zenon Reszka - Burmistrz

 •  

 

bezp. sekretariat:  22 725-45-55

www.blonie.pl

Burmistrz Błonia przyjmuje interesantów
w czwartki w godz. od 13.00 do 16.00.Na przyjęcie należy się zapisać:
osobiście - w Sekretariacie /Ratusz, I piętro, pok. nr 11/
lub telefonicznie:  22 725 30 04 wew. 100

Przejdź do wpisu
Powrót