Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Gmina Błonie pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 000, 00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Błonie” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”. Całkowita wartość zadania wynosi 40 000,00 zł. W ramach wymienionych wyżej środków finansowych mieszkańcy gminy Błonie będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz równoczesnej rejestracji (czipowania).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wsparcie to ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt właścicielskich.

Osoby zainteresowane zabiegiem sterylizacji i kastracji wraz z czipowaniem dla swoich pupili proszone są o składanie wniosków w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Zabiegi będą realizowane według kolejności zgłoszenia.

Liczba zabiegów ograniczona jest  wysokością środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Wniosek wraz z RODO i klauzulą informacyjną znajdą Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Obraz1_(1).[1]

Przejdź do wpisu
  •  

.

Przejdź do wpisu
Powrót