Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Przejdź do wpisu
Powrót