Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U.z 2023 r. poz. 2509), od 28.11.2023 wchodzi w życie wzór (krajowy) formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Zastępuje on lokalne wzory wniosków umieszczone na BIP o opracowanie / zmianę planu miejscowego i opracowanie zmianę planu ogólnego (wcześniej studium).

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu

Korekta wniosku

  •  

Przejdź do wpisu

Wycofanie wniosku

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

  •  

Przejdź do wpisu

Wniosek o rewitalizacji

  •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Szczegółowe informacje dotyczące Wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

Przejdź do wpisu

Powrót