Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

W dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu 30 stycznia 2023  r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska

Przejdź do wpisu

LIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 •  

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Radnych Rady Miejskiej

zwołuję

LIX Sesję Rady Miejskiej

na dzień 19 stycznia 2023 r. na godz. 17:40.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
 5. Zamknięcie sesji.

          Przewodniczący Rady

                                                                /-/ Tomasz Wiśniewski

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

Uprzejmie informujemy, że stanowisko działalności  gospodarczej  w dniu 19 stycznia 2023 r. będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do wpisu
 •  

W dniu  24 stycznia 2023 r. o godz. 16:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przegląd placówki oświatowej i rozmowa z dyrektorem.
 2. Sprawy różne.

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                /-/ Ewa Podyma

Przejdź do wpisu