Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Burmistrz Błonia podaje do wiadomości publicznej wykaz podatników, którym umorzył zaległości podatkowe, rozłożył na raty, odroczył terminy płatności oraz udzielił ulg z tyt. podatków i opłat lokalnych i podatku rolnego w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Przejdź do wpisu
Powrót