Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Szanowni Państwo,


informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!


Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Przejdź do wpisu
Powrót