Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz.40 .) informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 22.09.2023 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w formie bezprzetargowej :
- część działki  ewid.nr 59 obr. 0016 – 16 o pow. 2,5 m.kw., położonej Rynek 14 w Błoniu 

Przejdź do wpisu
Powrót