Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Zapraszamy młodzież mieszkającą w gminie Błonie, a uczącą się poza naszą gminą, do wzięcia udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu.

W wyborach mogą kandydować uczniowie z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.  Wystarczy wypełnić formularz, który znajdziecie w załączniku, podpisać go (konieczny podpis opiekuna prawnego - dot. osób niepełnoletnich) i złożyć w Urzędzie Miejskim do dnia 16 listopada do g. 12.00.

Głosowanie odbywa się w dniach 22-23.11. Karty wyborcze będą dostępne w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 1.

Głosować mogą uczniowie, którzy ukończyli 11 lat.

Zapraszamy ! ! ! 

Przejdź do wpisu
Powrót