Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Numer petycji:   WOA.152P.1.2023

Data rejestracji:  12.07.2023

Termin odpowiedzi:  do 3 m-cy

Forma złożenia:  e-mail 12.07.2023, osobiście wraz z listą podpisów 13.07.2023

Komórka prowadząca:  WOA

Przedmiot petycji:  dot. zabezpieczenia środków na przywrócenie połączenia autobusowego na trasie Błonie - Radzików - Warszawa Centralna

Przebieg postępowania: WOA/Sekretarz Gminy

Odpowiedź:  Odpowiedzi udzielił z up. Burmistrza Sekretarz Gminy /w zał. pismo z dn. 06.09.2023/; mail wysłany 08.09.2023

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót