Menu Podmiotowe menu ikonka

Wpis - starsza wersja 2023-01-26 09:54:31 Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
  • 26 stycznia 2023

W dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Porządek posiedzenia:...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-01-26 09:54:31 Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
  • 26 stycznia 2023

W dniu 2 lutego 2023 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Porządek posiedzenia:...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-01-26 00:00:00 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
  • 26 stycznia 2023

W dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Porządek posiedzenia:...

Przejdź
Przetarg - starsza wersja 2023-01-25 12:42:46 WZP.271.1.2023 - Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX.
  • 25 stycznia 2023

Przejdź
Przetarg - starsza wersja 2023-01-25 12:42:46 WZP.271.1.2023 - Wykonanie modernizacji istniejącej iluminacji Ratusza w Błoniu, Rynek 6 poprzez zastosowanie oświetlenia LED RGBW ze sterowaniem DMX.
  • 25 stycznia 2023

Przejdź
Wpis archiwalny 2023-01-24 00:00:00 Zawiadomienie dot. budowy zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie
  • 25 stycznia 2023

Błonie, dnia 24.01.2023 r. WRK-RR.6220.12.2022 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego oc...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-01-23 15:48:25 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna
  • 23 stycznia 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-01-23 15:48:25 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna
  • 23 stycznia 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-01-23 13:59:54 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  • 23 stycznia 2023

W dniu 30 stycznia 2023  r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Po...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-01-23 13:59:54 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  • 23 stycznia 2023

W dniu 30 stycznia 2023  r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Po...

Przejdź