Menu Podmiotowe menu ikonka

Wpis - starsza wersja 2023-11-30 12:37:52 /18.04.2023 r./ Uchwała Nr LXVIII/503/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
  • 30 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-30 12:15:16 /18.04.2023 r./ Uchwała Nr LXVIII/502/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
  • 30 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-30 12:12:22 /18.04.2023 r./ Uchwała Nr LXVIII/501/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.
  • 30 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-30 12:02:25 /13.03.2023 r./ Uchwała Nr LXIII/488/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własności Gminy Błonie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  • 30 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-30 11:56:38 /13.03.2023 r./ Uchwała Nr LXIII/480/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
  • 30 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-24 13:35:00 /20.11.2023 r./ Uchwała Nr LXXIX/581/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.
  • 24 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-24 13:33:08 /20.11.2023 r./ Uchwała Nr LXXIX/580/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie - Żukówka Północ.
  • 24 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-24 13:13:10 /20.11.2023 r./ Uchwała Nr LXXIX/579/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie w okolicach ulic 3 Maja, Szkolna i Nowakowskiego.
  • 24 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-24 13:07:01 /20.11.2023 r./ Uchwała Nr LXXIX/578/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie w okolicach ulic Passowska i Modlińska.
  • 24 listopada 2023

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-11-24 13:03:12 /20.11.2023 r./ Uchwała Nr LXXIX/577/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.
  • 24 listopada 2023

Przejdź