Menu Podmiotowe menu ikonka

Wpis - starsza wersja 2023-08-23 12:50:00 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa - 30.08.2023 r.
  • 23 sierpnia 2023

W dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.   Porządek posiedzeni...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-17 15:38:09 Obwieszczenie Burmistrza Błonia znak: WRK-RR.6220.18.2022 dot. rozbudowy do stanu docelowego (pięć linii produkcyjnych) zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass
  • 17 sierpnia 2023

Błonie, dn. 16.08.2023 r. BURMISTRZ BŁONIA WRK-RR.6220.18.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu in...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź
Wpis - starsza wersja 2023-08-10 12:51:32 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na wydanie zezwolenia na umieszczenie i pozostawienie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • 10 sierpnia 2023

Od dnia wejścia w życie ustawy (od dnia 29 czerwca 2022 r.) o drogach publicznych przewiduje ona możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji w przedmiocie: zezwolenia na lokalizację lub przeb...

Przejdź