Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Błonia z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Thu, 26 Jan 2023 11:44:24 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-72023-burmistrza-blonia-z-dnia-26-stycznia-2023-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-gruntowych-przeznaczonych-do-sprzedazy Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Thu, 26 Jan 2023 09:54:31 +0100 https://bip.blonie.pl/article/posiedzenie-komisji-budzetu-i-spraw-komunalnych-5 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa Thu, 26 Jan 2023 00:00:00 +0100 https://bip.blonie.pl/article/posiedzenie-komisji-ladu-przestrzennego-i-rolnictwa-1 Decyzja nr 6.2023 z dn. 24.01.2023 r. dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie Wed, 25 Jan 2023 13:59:30 +0100 https://bip.blonie.pl/article/decyzja-nr-62023-z-dn-24012023-r-dot-inwestycji-polegajacej-na-budowie-zespolu-przemyslowo-magazynowo-uslugowego-wraz-z-segmentami-socjalno-biurowymi-oraz-niezbedna-infrastruktura-techniczna-i-komunikacyjna-w-miejscowosci-radonice Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie Wed, 25 Jan 2023 13:45:52 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-dot-zespolu-przemyslowo-magazynowo-uslugowego-wraz-z-segmentami-socjalno-biurowymi-oraz-niezbedna-infrastruktura-techniczna-i-komunikacyjna-w-miejscowosci-radonice-gmina-blonie Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.16.2022/23.AC - decyzja, budowa sieci gazowej, Rokitno-Majątek Wed, 25 Jan 2023 11:23:09 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6733216202223ac-decyzja-budowa-sieci-gazowej-rokitno-majatek Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6730.1.2.2023.AW - zawieszenie postępowania dot. wydania decyzji, budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Błonie Tue, 24 Jan 2023 14:50:03 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6730122023aw-zawieszenie-postepowania-dot-wydania-decyzji-budowa-budynkow-mieszkalnych-wielorodzinnych-blonie Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.11.2022/23.AW - decyzja: budowa sieci wod-kan, Błonie Tue, 24 Jan 2023 14:08:42 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6733111202223aw-decyzja-budowa-sieci-wod-kan-blonie Zawiadomienie dot. budowy zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Radonice, gmina Błonie Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zawiadomienie-dot-budowy-zespolu-przemyslowo-magazynowo-uslugowego-wraz-z-segmentami-socjalno-biurowymi-oraz-niezbedna-infrastruktura-techniczna-i-komunikacyjna-w-miejscowosci-radonice-gmina-blonie Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna Mon, 23 Jan 2023 15:48:25 +0100 https://bip.blonie.pl/article/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-blonie-ul-szkolna Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Mon, 23 Jan 2023 13:59:54 +0100 https://bip.blonie.pl/article/posiedzenie-komisji-zdrowia-pomocy-spolecznej-i-ochrony-srodowiska-7 Plan Zamówień Publicznych Thu, 19 Jan 2023 11:20:41 +0100 https://bip.blonie.pl/article/plan-zamowien-publicznych Podstawowa kwota dotacji - 2023 r. Thu, 19 Jan 2023 08:55:35 +0100 https://bip.blonie.pl/article/podstawowa-kwota-dotacji-2023-r Podatki i opłaty Wed, 18 Jan 2023 11:46:44 +0100 https://bip.blonie.pl/article/podatki-i-oplaty-1 LIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu Wed, 18 Jan 2023 11:43:04 +0100 https://bip.blonie.pl/article/lix-sesja-rady-miejskiej-w-bloniu-3 Informacja Wed, 18 Jan 2023 11:13:34 +0100 https://bip.blonie.pl/article/informacja-3 Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Błonia z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Wawrzyszew Tue, 17 Jan 2023 13:36:00 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-62023-burmistrza-blonia-z-dnia-17-stycznia-2023-roku-w-sprawie-przeprowadzenia-wyborow-uzupelniajacych-soltysa-solectwa-wawrzyszew Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Błonia z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie Tue, 17 Jan 2023 13:34:18 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-42023-burmistrza-blonia-z-dnia-10-stycznia-2023-roku-w-sprawie Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Tue, 17 Jan 2023 13:18:13 +0100 https://bip.blonie.pl/article/posiedzenie-komisji-oswiaty-kultury-i-sportu-1 Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1/w/2023 z dnia 05.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Tue, 17 Jan 2023 09:26:37 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-starosty-warszawskiego-zachodniego-nr-1w2023-z-dnia-05012023-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej Budżet gminy Błonie na 2023 rok Mon, 16 Jan 2023 15:06:02 +0100 https://bip.blonie.pl/article/budzet-gminy-blonie-na-2023-rok Stawki podatków na 2023 rok Mon, 16 Jan 2023 12:24:35 +0100 https://bip.blonie.pl/article/stawki-podatkow-na-2023-rok Zawiadomienie z 12.01.2023 r. dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi terenowymi przy ul. Wiejskiej i ul. 3 Maja Fri, 13 Jan 2023 14:34:13 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zawiadomienie-z-12012023-r-dot-budowy-budynkow-mieszkalnych-wielorodzinnych-z-garazami-podziemnymi-i-miejscami-parkingowymi-terenowymi-przy-ul-wiejskiej-i-ul-3-maja Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. wydania decyzji dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi terenowymi przy ul. Wiejskiej i ul. 3 Maja Fri, 13 Jan 2023 14:21:13 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-dot-wydania-decyzji-dot-budowy-zespolu-budynkow-mieszkalnych-wielorodzinnych-z-garazami-podziemnymi-i-miejscami-parkingowymi-terenowymi-przy-ul-wiejskiej-i-ul-3-maja Decyzja dot. inwestycji polegającej na budowie budynku zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi terenowymi przy ul. Wiejskiej i ul. 3 Maja Fri, 13 Jan 2023 14:08:31 +0100 https://bip.blonie.pl/article/decyzja-dot-inwestycji-polegajacej-na-budowie-budynku-zespolu-budynkow-mieszkalnych-wielorodzinnych-z-garazami-podziemnymi-i-miejscami-parkingowymi-terenowymi-przy-ul-wiejskiej-i-ul-3-maja /9.01.2023 r./ Uchwała nr LVIII/451/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania skargi Pana.... Fri, 13 Jan 2023 12:46:09 +0100 https://bip.blonie.pl/article/9012023-r-uchwala-nr-lviii45123-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-9-stycznia-2023-r-w-sprawie-przekazania-skargi-pana /9.01.2023 r./ Uchwała nr LVIII/450/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania pisma Pana...z dnia 29 grudnia 2022 r. i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma Fri, 13 Jan 2023 12:43:29 +0100 https://bip.blonie.pl/article/9012023-r-uchwala-nr-lviii45023-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-9-stycznia-2023-r-w-sprawie-przekazania-pisma-panaz-dnia-29-grudnia-2022-r-i-zajecia-stanowiska-do-wskazanego-pisma /9.01.2023 r./ Uchwała nr LVIII/449/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania pisma Pana...z dnia 28 grudnia 2022 r. i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma Fri, 13 Jan 2023 12:40:48 +0100 https://bip.blonie.pl/article/9012023-r-uchwala-nr-lviii44923-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-9-stycznia-2023-r-w-sprawie-przekazania-pisma-panaz-dnia-28-grudnia-2022-r-i-zajecia-stanowiska-do-wskazanego-pisma /9.01.2023 r./ Uchwała nr LVIII/448/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania pisma Pana...z dnia 27 grudnia 2022 r. i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma. Fri, 13 Jan 2023 12:24:18 +0100 https://bip.blonie.pl/article/9012023-r-uchwala-nr-lviii44823-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-9-stycznia-2023-r-w-sprawie-przekazania-pisma-panaz-dnia-27-grudnia-2022-r-i-zajecia-stanowiska-do-wskazanego-pisma Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Błonia z dnia 10.01.2023 - plan kontroli Thu, 12 Jan 2023 11:15:12 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-52023-burmistrza-blonia-z-dnia-10012023-plan-kontroli Zarządzenie nr 2 Burmistrza Błonia z dnia 2 stycznia 2023 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej w gminie Błonie - edycja 2023 Thu, 12 Jan 2023 11:11:20 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-2-burmistrza-blonia-z-dnia-2-stycznia-2023-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-programu-asystent-osoby-niepelnosprawnej-w-gminie-blonie-edycja-2023 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.420.85.2022.MP.3 dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego Wed, 11 Jan 2023 15:48:53 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-nr-woos-ii420852022mp3-dot-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-pod-nazwa-budowa-centralnego-portu-komunikacyjnego Konkurs na stanowisko podinspektor ds. planowania przestrzennego Wed, 11 Jan 2023 15:07:28 +0100 https://bip.blonie.pl/article/konkurs-na-stanowisko-podinspektor-ds-planowania-przestrzennego Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Błonia z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2023/2024 Wed, 11 Jan 2023 14:56:07 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-12023-burmistrza-blonia-z-dnia-2-stycznia-2023-roku-w-sprawie-okreslenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-publicznych-prowadzonych-przez-gmine-blonie-n-2 Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Błonia z dnia 4.01.2023 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych Tue, 10 Jan 2023 15:50:25 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-32023-burmistrza-blonia-z-dnia-4012023-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-narkotykowych-i-uzaleznien-behawioralny Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.17.2022/23.AW - decyzja dot. budowy sieci wodociągowej, Radonice Tue, 10 Jan 2023 15:19:42 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6733217202223aw-decyzja-dot-budowy-sieci-wodociagowej-radonice Zapytanie ofertowe dot. wykonywania usługi polegającej na wyłapywaniu z terenu Gminy Błonie bezdomnych zwierząt w roku 2023 Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zapytanie-ofertowe-dot-wykonywania-uslugi-polegajacej-na-wylapywaniu-z-terenu-gminy-blonie-bezdomnych-zwierzat-w-roku-2023 Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług weterynaryjnych związanychz realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie gminy Błonie" w 2023 roku Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 +0100 https://bip.blonie.pl/article/zapytanie-ofertowe-dot-swiadczenia-uslug-weterynaryjnych-zwiazanychz-realizacja-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobieganie-bezdomnosci-na-terenie-gminy-blonie-w-2023-roku Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie stacji ładowania pojazdów wodorem wraz z elektrolizerem na działkach w m. Piorunów oraz m. Pass, gmina Błonie Tue, 03 Jan 2023 10:00:00 +0100 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-dot-inwestycji-polegajacej-na-budowie-stacji-ladowania-pojazdow-wodorem-wraz-z-elektrolizerem-na-dzialkach-w-m-piorunow-oraz-m-pass-gmina-blonie