Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu zbierania odpadów realizowanego na działce nr ewid 4/134 obręb 0029 Miasto Błonie Fri, 09 Jun 2023 13:52:03 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-dot-inwestycji-polegajacej-naprowadzeniu-punktu-zbierania-odpadow-realizowanego-na-dzialce-nr-ewid-4134-obreb-0029-miasto-blonie Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie Wed, 07 Jun 2023 15:27:47 +0200 https://bip.blonie.pl/article/informacja-o-wyniku-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-blonie Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu - 15.06.2023 r. Wed, 07 Jun 2023 15:13:20 +0200 https://bip.blonie.pl/article/wspolne-posiedzenie-komisji-problemowych-rady-miejskiej-w-bloniu-15062023-r Plan zamówień publicznych_9 Wed, 07 Jun 2023 12:28:37 +0200 https://bip.blonie.pl/article/plan-zamowien-publicznych9 Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Błonia z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach Wed, 07 Jun 2023 09:27:10 +0200 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-332023burmistrza-bloniaz-dnia-6-czerwca-2023-r-w-sprawie-zatwierdzenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowejim-jana-pawla-ii-w-bieniewicach Obwieszczenie nr 17/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Engelmana, Błonie Wed, 07 Jun 2023 08:50:04 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-nr-17w2023-starosty-warszawskiego-zachodniego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-ul-engelmana-blonie Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.4.2023.AW - decyzja, budowa sieci elektroenergetycznej SN kablowej, Białuty Tue, 06 Jun 2023 13:40:35 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6733242023aw-decyzja-budowa-sieci-elektroenergetycznej-sn-kablowej-bialuty Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 13.06.2023 . Tue, 06 Jun 2023 10:44:02 +0200 https://bip.blonie.pl/article/posiedzenie-komisji-oswiaty-kultury-i-sportu-13062023 O g ł o s z e n i e – wybory ławników na kadencję 2024-2027 Mon, 05 Jun 2023 14:09:41 +0200 https://bip.blonie.pl/article/o-g-l-o-s-z-e-n-i-e-wybory-lawnikow-na-kadencje-2024-2027 Informacja Fri, 02 Jun 2023 15:55:41 +0200 https://bip.blonie.pl/article/informacja-2023 Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Błonia z dnia 02 czerwca 2023r w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko: inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i służebności przesyłu. Fri, 02 Jun 2023 13:19:54 +0200 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-322023burmistrza-blonia-z-dnia-02-czerwca-2023rw-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-wylonienia-najlepszego-kandydata-na-stanowisko-inspektor-ds-regulacji-stanow-prawnych-nieruchomosci-i-sluzebnosci-przesyl Zarządzenie Nr  31/2023 Burmistrza Błonia z dnia 02 czerwca  2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Fri, 02 Jun 2023 13:16:32 +0200 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-312023-burmistrza-bloniaz-dnia-02-czerwca-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-gminy-blonie-przeznaczonej-do-wydzierzawienia-w-drodze-bezprzetargowej Raport o stanie gminy Błonie za 2022 rok Fri, 02 Jun 2023 10:47:50 +0200 https://bip.blonie.pl/article/raport-o-stanie-gminy-blonie-za-2022-rok Zawiadomienie Burmistrza Błonia dot. budowy czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wed, 31 May 2023 16:04:51 +0200 https://bip.blonie.pl/article/-7 Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geotermii Mazowieckiej S. A. w Błoniu przy ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wed, 31 May 2023 15:42:42 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-dot-budowy-czterech-zbiornikow-na-olej-opalowy-lekki-na-potrzeby-grzewcze-zakladu-cieplowniczego-geotermii-mazowieckiej-s-a-w-bloniu-przy-ul-kilinskiego-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna Decyzja Burmistrza Błonia nr 25.2023 z 29.05.2023 dot. budowy czterech zbiorników na olej opałowy lekki na potrzeby grzewcze Zakładu Ciepłowniczego Geometrii Mazowieckiej S. A. w Błoniu, ul. Kilińskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Wed, 31 May 2023 15:34:42 +0200 https://bip.blonie.pl/article/decyzja-burmistrza-blonia-nr-252023-z-29052023-dot-budowy-czterech-zbiornikow-na-olej-opalowy-lekki-na-potrzeby-grzewcze-zakladu-cieplowniczego-geometrii-mazowieckiej-s-a-w-bloniu-ul-kilinskiego-2-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-t /30.05.2023 r./ Uchwała Nr LXXI/523/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023. Tue, 30 May 2023 13:29:58 +0200 https://bip.blonie.pl/article/30052023-r-uchwala-nr-lxxi52323-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-30-maja-2023-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-gminy-blonie-na-rok-2023 /30.05.2023 r./ Uchwała Nr LXXI/522/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038. Tue, 30 May 2023 13:26:57 +0200 https://bip.blonie.pl/article/30052023-r-uchwala-nr-lxxi52223-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-30-maja-2023-r-zmieniajaca-uchwale-rady-miejskiej-w-bloniu-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-blonie-na-lata-2023-2038 /30.05.2023 r./ Uchwała Nr LXXI/521/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi. Tue, 30 May 2023 13:21:35 +0200 https://bip.blonie.pl/article/30052023-r-uchwala-nr-lxxi52123-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-30-maja-2023-r-w-sprawie-przekazania-i-zajecia-stanowiska-odnosnie-skargi Odpowiedź na interpelację Radnych Katarzyny Mielcarz i Konrada Janowskiego z 13.03.2023 r. dot. przedstawienia planu budowy i remontu dróg na terenie Gminy Błonie Tue, 30 May 2023 12:40:49 +0200 https://bip.blonie.pl/article/odpowiedz-na-interpelacje-radnych-katarzyny-mielcarz-i-konrada-janowskiego-z-13032023-r-dot-przedstawienia-planu-budowy-i-remontu-drog-na-terenie-gminy-blonie Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Błonia z dnia  30.05.2023 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Tue, 30 May 2023 10:00:06 +0200 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-302023burmistrza-bloniaz-dnia-30052023-r-w-sprawie-zmiany-skladu-komisji-przetargowej-w-celu-przeprowadzenia-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci Ogłoszenie Burmistrza Błonia o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Karczewskiego, Mickiewicza, Lesznowska Mon, 29 May 2023 17:16:40 +0200 https://bip.blonie.pl/article/ogloszenie-burmistrza-blonia-o-przetargach-na-sprzedaz-nieruchomosci-karczewskiego-mickiewicza-lesznowska Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych - 30.05.2023 r. Mon, 29 May 2023 14:15:16 +0200 https://bip.blonie.pl/article/posiedzenie-komisji-budzetu-i-spraw-komunalnych-30052023-r Zarządzenie Nr 29 / 2023 Burmistrza Błonia z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Fri, 26 May 2023 15:36:59 +0200 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-29-2023burmistrza-bloniaz-dnia-26-maja-2023-rw-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-w-celu-przeprowadzenia-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2023.AW - decyzja, budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Błonie Fri, 26 May 2023 09:49:16 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6733112023aw-decyzja-budowa-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-blonie Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Łowiczu z 16.05.2023 r. o wszczęciu postępowania dot. wykonania urządzeń wodnych, znak: WA.ZUZ.5.4210.256.2023.AR Thu, 25 May 2023 15:28:39 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-pgw-wody-polskie-w-lowiczu-z-16052023-r-o-wszczeciu-postepowania-dot-wykonania-urzadzen-wodnych-znak-wazuz542102562023ar Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6721.7.1.2023 - wszczęcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, Bieniewice, ul. Purzyckiego Wed, 24 May 2023 13:54:21 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6721712023-wszczecie-postepowania-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowych-bieniewice-ul-purzyckiego-1  Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6721.7.1.2023 - wszczęcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, Bieniewice, ul. Purzyckiego Wed, 24 May 2023 13:45:26 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6721712023-wszczecie-postepowania-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowych-bieniewice-ul-purzyckiego Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Błonia z dnia 23 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach Tue, 23 May 2023 13:04:29 +0200 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-282023-burmistrza-blonia-z-dnia-23-maja-2023rw-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-do-przeprowadzenia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-bieniewicach /16.05.2023 r./ Uchwała Nr LXXI/520/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi. Fri, 19 May 2023 13:07:04 +0200 https://bip.blonie.pl/article/16052023-r-uchwala-nr-lxxi52023-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-16-maja-2023-r-w-sprawie-przekazania-i-zajecia-stanowiska-odnosnie-skargi /16.05.2023 r./ Uchwała Nr LXXI/519/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi. Fri, 19 May 2023 13:02:36 +0200 https://bip.blonie.pl/article/16052023-r-uchwala-nr-lxxi51923-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-16-maja-2023-r-w-sprawie-przekazania-i-zajecia-stanowiska-odnosnie-skargi Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Błonia z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2023 Thu, 18 May 2023 11:41:37 +0200 https://bip.blonie.pl/article/zarzadzenie-nr-272023-burmistrza-bloniaz-dnia-15-maja-2023-rw-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-blonie-na-rok-2023 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 25.05.2023 r. Thu, 18 May 2023 10:33:26 +0200 https://bip.blonie.pl/article/posiedzenie-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego-25052023-r Informacja Burmistrza Błonia - wykaz umorzeń w roku 2022 Wed, 17 May 2023 13:57:05 +0200 https://bip.blonie.pl/article/informacja-burmistrza-blonia-wykaz-umorzen-w-roku-2022 Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2023.AW - decyzja, budowa sieci gazowej, Radonice Tue, 16 May 2023 15:30:33 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-wpp6733232023aw-decyzja-budowa-sieci-gazowej-radonice Oferta Klubu LKS OLYMP BŁONIE - Finały Indywidualnych Mistrzostw Polski Tue, 16 May 2023 15:27:55 +0200 https://bip.blonie.pl/article/oferta-klubu-lks-olymp-blonie-finaly-indywidualnych-mistrzostw-polski /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/518/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie części działek ewid. nr 23/2, 26/2 obr. 0012. Tue, 16 May 2023 09:55:04 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51823-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-w-bloniu-przy-ul-wiejskiej-na-terenie-czesci-dzialek-ewid-nr-232-262-obr-0012 /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/517/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie części działek ewid. nr 30, 33, 34 obr. 0012. Tue, 16 May 2023 09:53:52 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51723-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-w-bloniu-przy-ul-wiejskiej-na-terenie-czesci-dzialek-ewid-nr-30-33-34-obr-0012 /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/516/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie części działek ewid. nr 30, 31 obr. 0012. Tue, 16 May 2023 09:52:21 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51623-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-w-bloniu-przy-ul-wiejskiej-na-terenie-czesci-dzialek-ewid-nr-30-31-obr-0012 /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/515/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi. Tue, 16 May 2023 09:44:15 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51523-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-nadania-nazwy-skwerowi /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/514/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie oddania w najem gruntów z zasobu gminy. Tue, 16 May 2023 09:41:42 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51423-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-oddania-w-najem-gruntow-z-zasobu-gminy Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budow wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A o wysokości maksymalnej 45,0m. n.p.t (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208”, Żukówka Mon, 15 May 2023 17:35:35 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-dot-budow-wiezy-telekomunikacyjnej-emitel-sa-o-wysokosci-maksymalnej-450m-npt-wraz-z-odgromami-z-instalacja-radiokomunikacyjna-orange-polska-sa-o-nazwie-wwabloniezukowka1214208-zukowka /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/513/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale nr LXVI/495/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobie.... Mon, 15 May 2023 16:26:48 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51323-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-zmian-w-uchwale-nr-lxvi49523-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dn-3-kwietnia-2023-r-w-sprawie-wprowadzenia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-i-zapo /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/512/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błonie. Mon, 15 May 2023 16:24:33 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51223-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxvi23220-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-14-grudnia-2020-r-w-sprawie-wyznaczenia-aglomeracji-blonie /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/511/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/494/23 z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby Mon, 15 May 2023 16:23:16 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51123-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-lxvi49423-z-dnia-03-kwietnia-2023-r-w-sprawie-przystapienia-do-programu-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobist /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/510/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/493/23 z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Mon, 15 May 2023 16:21:28 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx51023-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-lxvi49323-z-dnia-03-kwietnia-2023-r-w-sprawie-przystapienia-do-programu-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnien /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/509/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na rok 2024. Mon, 15 May 2023 16:19:35 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx50923-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-blonie-na-temat-budzetu-gminy-blonie-na-rok-2024 /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/508/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023. Mon, 15 May 2023 16:18:03 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx50823-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-gminy-blonie-na-rok-2023 /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/507/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038. Mon, 15 May 2023 16:16:05 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx50723-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-zmieniajaca-uchwale-rady-miejskiej-w-bloniu-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-blonie-na-lata-2023-2038 /08.05.2023 r./ Uchwała Nr LXX/506/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie. Mon, 15 May 2023 16:10:10 +0200 https://bip.blonie.pl/article/08052023-r-uchwala-nr-lxx50623-rady-miejskiej-w-bloniu-z-dnia-8-maja-2023-r-w-sprawie-nadania-honorowego-obywatelstwa-gminy-blonie LXXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu - 16.05.2023 r. Fri, 12 May 2023 14:52:34 +0200 https://bip.blonie.pl/article/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-bloniu-16052023-r Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uczniów do lat 18 - druk Fri, 12 May 2023 14:27:34 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obowiazek-szkolny-lub-obowiazek-nauki-uczniow-do-lat-18-druk Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony Fri, 12 May 2023 11:40:00 +0200 https://bip.blonie.pl/article/informacja-burmistrza-blonia-o-wywieszeniu-wykazu-nieruchomosciprzeznaczonej-do-oddania-w-najem-na-czas-nieoznaczony Obwieszczenie Burmistrza Błonia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela Fri, 12 May 2023 10:06:27 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-blonie-dla-czesci-wsi-bieniewo-parcela-1 Obwieszczenie Burmistrza Błonia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela Fri, 12 May 2023 10:03:49 +0200 https://bip.blonie.pl/article/obwieszczenie-burmistrza-blonia-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-blonie-dla-czesci-wsi-bieniewo-parcela Plan zamówień publicznych_8 Thu, 11 May 2023 14:58:03 +0200 https://bip.blonie.pl/article/plan-zamowien-publicznych8