Menu Podmiotowe menu ikonka

ZGŁOSZENIA NIEZGODNOŚCI – SYGNALISTA


Zasady przyjmowania zgłoszeń określone są w dokumencie „POLITYKA I PROCEDURY ZGŁASZANIA NIEZGODNOŚCI” /PPZN/”. (wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Błonia Nr 9/2022 z dn. 31.01.2022 r.; opartym na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii /Dz. U. UE z 26.11.2019/).


Zapewniamy poufność wszystkim zgłaszającym Sygnalistom i osobom objętym zgłoszeniem. Fakt odebrania przekazanej informacji zostanie potwierdzony zgłaszającemu w ciągu 7 dni, w przypadku udostępnienia przez tę osobę danych kontaktowych – e-mail lub numer telefonu.


Link: POLITYKA I PROCEDURY ZGŁASZANIA NIEZGODNOŚCI (PDF)


Wyślij wiadomość, wypełniając poniższy formularz – podanie danych osobowych, adresu email i numeru telefonu nie jest wymagane. W przypadku nie podania danych kontaktowych, udzielenie informacji zwrotnej nie będzie możliwe.W celu umożliwienia skutecznego rozpatrzenia zgłoszenia w przekazanej informacji warto zawrzeć odpowiedzi na jak najwięcej z poniższych pytań:


  • Co się wydarzyło?
  • Gdzie?
  • Kiedy?
  • Jak?
  • Jakie metody, narzędzia lub systemy wykorzystano do popełnienia możliwego naruszenia?
  • Jaki był lub mógł być motyw?
  • Kto był zaangażowany?